Oferta

Oferujemy:

  • język angielski
  • zajęcia edukacyjne poprzez zabawę
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • rytmikę
  • zajęcia plastyczne
  • spektakle teatralne
  • słuchanie bajek
  • własny plac zabaw
  • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • torciki urodzinowe dla naszych Przedszkolaków

 

Nabór do naszego Przedszkola odbywa się przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia.

Przedszkole „Wesołe Krasnoludki ”przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia.

Podstawą zapisania dziecka do naszego Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka ,podpisanie umowy oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 z późn.zm.)

PRZEDSZKOLE "WESOŁE KRASNOLUDKI" ZOSTAŁO WPISANE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RADOMIA W DNIU 31.10.2012 R. POD NUMEREM EST.4430-215